•  
  • فهرست اخبار
   چهارمین جلسه شورای اقامه نماز برگزار شد

   چهارمین جلسه شورای اقامه نماز برگزار شد

   چهارمین جلسه شورای اقامه نماز با حضور اعضاء در دفتر مدیر کل پزشکی قانونی استان برگزار شد.

   مسمومیت 11 نفر با گازco  در شش ماه سالجاری

   مسمومیت 11 نفر با گازco در شش ماه سالجاری

   مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت :در شش ماهه امسال 11 نفر در مازندران بر اثر
   مسمومسیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت
   مشابه سال قبل 15 درصد کاهش داشت.

   مرگ 68 موتور سوار در شش ماهه سالجاری

   مرگ 68 موتور سوار در شش ماهه سالجاری

   مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت :در شش ماهه سالجاری 68 نفر(65مرد و 3زن ) موتور سوارها در حوادث ترافیکی استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3 درصد کاهش داشت.

   افزایش یک درصدی نزاع در شش ماه سالجاری

   افزایش یک درصدی نزاع در شش ماه سالجاری

   مدیر کل پزشکی قانونی مازندران ، آمار معاینات انجام شده، شش ماه سالجاری در استان را 13 هزار 101 نفر اعلام کرد و افزود : این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشت.

   افزایش 4 درصدی تلفات ناشی حوادث کار

   افزایش 4 درصدی تلفات ناشی حوادث کار

   مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت : مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شش ماهه امسال 53 نفر(همگی مرد) هستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4درصد افزایش یافت،

   مرگ 122 نفراز عابران پیاده در تصادفات رانندگی طی شش ماهه سالجاری

   مرگ 122 نفراز عابران پیاده در تصادفات رانندگی طی شش ماهه سالجاری

   مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت: در شش ماه امسال ، 122 (87مرد و ما بقی زن) نفر عابر پیاده در حوادث رانندگی کشته شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 27 درصد افزایش داشت.

   افزایش 2درصدی فوتی ناشی از تصادفات رانندگی شش ماهه سالجاری

   افزایش 2درصدی فوتی ناشی از تصادفات رانندگی شش ماهه سالجاری

   مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت : در شش ماهه امسال تعداد 347نفر (266مرد و مابقی زن) بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد افزایش داشت.

   بسته شدن پرونده طرح دریا با 47 غرقی در مازندران

   بسته شدن پرونده طرح دریا با 47 غرقی در مازندران

   از شروع تا پایان طرح دریا تعداد چهل و هفت نفر(47) نفر در سواحل دریای مازندران غرق شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشت.

   افزایش 10درصدی فوتی ناشی از تصادفات رانندگی پنج ماهه سالجاری

   افزایش 10درصدی فوتی ناشی از تصادفات رانندگی پنج ماهه سالجاری

   مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت : در پنج ماهه امسال 288نفر (221مرد و مابقی زن) بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش داشت.

   مرگ 45 نفر در حوادث کار طی پنج ماه سالجاری

   مرگ 45 نفر در حوادث کار طی پنج ماه سالجاری

   طی پنج ماه سالجاری 45نفر (همگی مرد ) در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست

   دادند که این رقم در مقایسه بامدت مشابه سال قبل 2 درصد افزایش داشت .

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار