• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • مرگ 12 نفر در حوادث کار مهر ماه سالجاری

   مرگ 12 نفر در حوادث کار مهر ماه سالجاری

   در مهر ماه سالجاری 12 نفر (همگی مرد ) در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست

   دادند که این رقم در مقایسه بامدت ...

   شرکت مدیر کل و کارکنان در راه پیمایی 13 ابان

   شرکت مدیر کل و کارکنان در راه پیمایی 13 ابان

   مدیر کل به همراه معاونین و جمعی از پزشکان و کارکنان اداره کل پزشکی قانونی استان همراه و همگام با مردم ولایتمدار مازندران در راه ...

   مرگ 47 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج

   مرگ 47 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج

   مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت : در شش ماهه سالجاری 47 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج در استان جان خود را از دست دادند، این رقم ...

  • فرم ها و فرآیندها