• چهارمین جلسه شورای اقامه نماز برگزار شد

   چهارمین جلسه شورای اقامه نماز برگزار شد

   چهارمین جلسه شورای اقامه نماز با حضور اعضاء در دفتر مدیر کل پزشکی قانونی استان برگزار شد.

   مسمومیت 11 نفر با گازco  در شش ماه سالجاری

   مسمومیت 11 نفر با گازco در شش ماه سالجاری

   مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت :در شش ماهه امسال 11 نفر در مازندران بر اثر
   مسمومسیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست ...

   مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران ابقا شد

   مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران ابقا شد

   طی حکمی از سوی دکتر عباس مسجدی آرانی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران در سمت خود ابقا شد.

  • فرم ها و فرآیندها