FA | EN | AR
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 136
جمع بازديدها تاكنون: 577799


برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه یک روزه آموزشی "دیه و ارش صدمات جنایات در ستون فقرات از منظر پزشکی قانونی و تحمل کیفر و بررسی ابعاد قضایی و پزشکی آن با سخنرانی مدیر کل پزشکی قانونی استان در سالن جلسات دادگاه تجدید نظر استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران ، دکتر علی عباسی در این کارگاه که با حضور قضات دادگاه تجدید نظر برگزار شد، در مورد برخی نکات مربوط به نحوه تعیین ارش و دیه صدمات تروماتیک ستون فقرات و تحمل کیفر مطالبی بیان نمود.
همچنین گفتنی است در این کارگاه به منظور ایجاد وحدت رویه در گواهی های صادره در خصوص ارش و دیه صدمات ستون فقرات و عوارض ناشی در برخی پرونده های ارجاعی بحث و تبادل نظر شد.

تاریخ انتشار: ٢١:٠٠ -1396/11/08 کد مطلب :٣٠٨٣٦
  نسخه چاپي

خروج

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: ساری، بلوار آزادي، انتهاي خيابان بعثت کدپستی: 4814841157
تلفن: 2298630، دورنگار: 2296612،
پیام کوتاه: 20001372