• مدیران ستادی و مراکز

   مازندران
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   دکتر علی عباسی مدیر کل 011 33398630 33396612
   دکتر مسعود پورحسین معاون 011 33399132 33396612
   محمد تقی مقیمی نیا اداری و مالی 011 33395599 33395599
   نسترن سیه چهره کارشناس امور اداری 011 33395599 33395599
   محسن بنگر کارشناس بودجه 011 33395713 33395559
   حسین عنایتی حسابدار 011 33395713 33395559
   علی کنعانی کارپرداز 011 33395713 33395559
   حسین سعادتفر مسئول روابط عمومی 011 33395819 33396612
   سید محسن میرمحمدی کارشناس آموزش 011 33396614 33396612
   سلمان اکبری انفورماتیک 011 33396615 33396612
   علی دیوسالار آمار 011 33395571 33396612
   امیر حجتی رئیس دفتر 011 33398630 33396612
   حکیمه مهدوی دبیرخانه 011 33398630 33396612
   منتصر قاسمی کارگزین 011 33395559 33396612
   آدرس: ساری –بلوار آزادی –انتهای خیابان بعثت-اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران کدپستی: 4814856874
   شهرستان ها
   شهرستان ساری
   دکتر علی فرداد رئیس اداره ساری 011 33369086 33396612
   آدرس: ساری –ابتدای آزادی –ابتدای خیابان بعثت-پزشکی قانونی شهرستان ساری کدپستی: 4814856874
   شهرستان بهشهر

   سرپرست اداره بهشهر 011 34535758 5235759
   آدرس: بهشهر چهاراه فراش محله-ابتدای خیابان بعثت کدپستی: 4851644598
   شهرستان نکا
   دکتر سید حسین هادیان رئیس نکا 011 34734084 34734084
   نکا-کوچه فرمانداری –ساختمان نظام پزشکی کدپستی: 4841847679
   شهرستان قائم شهر
   دکتر بهنام نبوی رئیس قائمشهر 011 42071711 42082524
   آدرس: قائمشهر-کوچه ظرافت-روبروی دادگستری کدپستی: 4763813373
   شهرستان سواد کوه
   دکتر عسگر هلالی رئیس سوادکوه 011 42454518 42454518
   زیراب-جنب نیروی انتظامی کدپستی: 4781765811
   شهرستان بابل
   دکترمحمد حسین شکراللهی رئیس بابل 011 32295250 32221123
   آدرس: بابل-روبروی سپاه-جنب اداره بازرگانی کدپستی: 4717638481
   شهرستان بابلسر
   خانم دکتر الهام حبیب زاده رئیس بابلسر 011 35334087 35253033
   آدرس: بابلسر-خیابان بهشتی –چهارراه حرم-انتهای خیابان علیپور کدپستی: 4741673714
   شهرستان محمود آباد
   خانم دکترروجا زابلی ریس محمودآباد 011 44745364 44745364
   آدرس: محمودآباد-جنب دادگستری کدپستی: 4631893771
   شهرستان نور
   دکترسامک فرزانه رئیس نور 011 44524542 44524542
   آدرس: میدان فیضیه-خیابان حافظ کدپستی:
   شهرستان نوشهر چالوس
   دکترمهدی تعیمایی رئیس نوشهرچالوس 011 52216484 52216484
   آدرس: پالو‍ژده-بعد ازهتل ملک کدپستی: 4661997378
   شهرستان عباس آباد
   دکتر علی بصیرت رئیس عباس اباد 011 54626990 54626990
   آدرس: خ شهدا-بعد از نمایندگی ایران خودرو-نبش گلها کدپستی: 4674113681
   شهرستان تنکابن
   خانم دکتر مژده نام آور رئیس تنکابن 011 54271012 54271012
   آدرس: ابتدای ورودی تنکابن-شهرک آزادگان
   شهرستان رامسر
   دکتر یزدان بهروش رئیس رامسر 011 55220877 55229788
   آدرس: خیابان مطهری-نارنج بن-ساختمان ارجمند کدپستی: 4691846945
   شهرستان فریندونکنار
   خانم دکترندا رجایی رئیس فریدونکنار 011 35663623 35663623
   آدرس: فریدونکنار-خیابان امام-مقایل شورای شهر
   شهرستان آمل
   دکتر علی سطانپور رئیس آمل 011 43274891 43274892
   آدرس: ابتدای خیابان منفرد-نرسیده به پل چهارم-جنب باشگاه ورزشی شهید اسماعیلی
   شهرستان جویبار
   دکترمحمدرضا عابدی رئیس جویبار 011 42531070 42531070
   آدرس: میدان کشتی -خیابان امام-روبروی سازمان تبلیغات کدپستی: 4771657954