• معرفی اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران

   اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران در 1353 در شهرستان ساری تاسیس و به تدریج در سایر شهرستان‌های استان نیز ادارات پزشکی قانونی افتتاح شد.

   مدیر کل: دکتر علی عباسی

   این اداره کل دارای 15 مرکز است که در شهرستان‌های سوادکوه –قائمشهر- بابل- بابلسر –آمل- نور- محمود آباد- نوشهر و چالوس-عباس آباد- تنکابن- رامسر- جویبار- نکا- بهشهر فعال هستند و به هم استانی‌ها خدمت رسانی می نمایند. تعداد کل پرسنل پزشکی قانونی استان مازندران 103 نفر است، که 53 نفردرساری، 7 نفربابل (یک پزشک زن و دو پزشک مرد)، 4 نفر در قائم شهر(دو پزشک) ، 2نفر در سوادکوه(یک پزشک)، 1نفر کارمند در جویبار ، 3 نفر در بابلسر (یک پزشک)، 6 نفردرآمل (دو پزشک)، 3 نفر در محمودآباد (یک پزشک)، 2 نفردرنور (یک پزشک)، 6 نفر در نوشهر، چالوس (سه پزشک و سه کارمند) ،2 نفر در عباس آباد(یک پزشک)، 3 نفر در تنکابن (یک پزشک)، 2 نفر در رامسر(یک پزشک)، 2 نفر در نکا(یک پزشک)، 3 نفر در بهشهر(یک پزشک)، شاغل می باشند.
   در مرکز استان ( ساری ) خدمات پزشکی قانونی در تمام ایام عادی و تعطیل 24 ساعته جهت رفاه و تسریع در خدمات ارایه می شود. در سایر مراکز شهرستان‌ها خدمات پزشکی قانونی در موارد ضروری پزشکی قانونی حسب خواسته مقام قضایی در تمام ساعات شبانه روز خدمات ارایه می شود.
   مراکز ساری و بابل، محمود آباد، چالوس، تنکابن، عباس آباد، آمل، رامسر دارای سالن تشریح فعال بوده و در صورت لزوم،کالبدگشایی در خود این مراکز انجام می گیرد که این امر باعث تسریع کار ارباب رجوع می‌شود. سایر مراکز فاقد سالن تشریح بوده و در صورت لزوم کالبدگشایی، اجساد به نزدیکترین مرکز دارای تشریح فرستاده میشود.
   ضمنا مرکز استان مجهز به آزمایشگاه مرجع منطقه ای که استانهای سمنان، گلستان و گیلان را پاسخگویی می نماید. و همچنین این اداره کل بعنوان قطب آموزشی منطقه ای بوده و پزشکان و پرسنل جدیدالورود را جهت آموزش پذیرا میباشد.

   تاریخچه پزشکی قانونی استان مازندران
   دوره اول از سال 1353 تا 1354 : پزشکی قانونی استان مازندران از سال 1353 که زیر نظردادگستری به ریاست آقای دکتر توکلی شروع به کار نموده است . در آن زمان در داخل دادگستری استان یک سردخانه کشویی و یک اتاق در اختیار پزشکی قانونی استان بوده است که دارای 2 کارمند و یک پزشک بودند ضمناٌ مراکز تابعه( برخی از شهرهای مازندران و گلستان) در داخل دادگستری و بعضاٌ در مطبهای شخصی مشغول فعالیت بودند .
   دوره دوم از سال 1355 تا 1363 : در سال 55 آقای دکتر تعقل بعنوان رئیس اداره پزشکی قانونی استان مازندران منصوب گردیده اند که در آن موقع دارای چهارنفر پرسنل بودند و از سال 58 به ساختمان جدید ( ساختمان شماره 2 فعلی این اداره کل ) منتقل که تا اواخر سال 63 تصدی مرکز را عهده دار بودند .و مراکز تابعه همانند دوره اول به فعالیتشان ادامه می دادند .
   دوره سوم از سال 1364 تا سال 1371 : در سال 64 آقای دکتر حامدی بعنوان رئیس پزشکی قانونی استان منصوب گردیدند در این دوره تعدادی از کارمندان جدید جذب شده اند که در این دوره علاوه بر دوره قبل برخی از شهرهای دیگراستان با داشتن پزشک معاضدتی و رسمی شروع به فعالیت نمودند .
   دوره چهارم از اسفند 1371 تا مهر ماه 1376 : در این دوره آقای دکتر ابراهیم شهسواری بعنوان سرپرست مرکز پزشکی قانونی استان مازندران منصوب گردیدند با تصویب تشکیل سازمان پزشکی قانونی در مرداد ماه سال 72 توسط مجلس شورای اسلامی چارت تشکیلاتی احیا گردیده که منجر به افزایش و جذب نیروها گردیده است که در این دوره بیشتر شهرهای استان مرکز پزشکی قانونی افتتاح گردیده که بصورت اجاره ای یا در داخل دادگستری ها مشغول فعالیت شدند .
   دوره پنجم آبان ماه 1376 تا اردیبهشت 1381 : در این دوره آقای دکتر محمود خدادوست بعنوان مدیرمرکز پزشکی قانونی منصوب گردیدند که در این دوره فعالیتهای زیادی انجام گرفته است از جمله خریداری ساختمان شماره 1 ساری ، ساختمان پزشکی قانونی شهرستان بابل ، ساختمان پزشکی قانونی نوشهرو چالوس و احداث ساختمان پزشکی قانونی شهرستان محمود آباد و راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه مرجع منطقه ای سم شناسی و آسیب شناسی و سرولوژی و DNA و جذب نیروهای متخصص و ماهر به منظور رسیدن به اهداف سازمان ضمناٌ در سال 78 ساختمان مرکزی اداره کل افتتاح گردیده و بخش معاینات و اداری به این ساختمان انتقال یافته و در سال 1380 آزمایشگاه مرجع منطقه ای هم افتتاح شده است . درضمن در سال 1378 پزشکی قانونی استان گلستان از مازندران مستقل شده است .
   دوره ششم از خرداد ماه 1381 تا مرداد ماه 1384 : در این دوره آقای دکتر محمود بابایی بعنوان مدیرکل پزشکی قانونی استان منصوب گردیده اند در این دوره دو مرکز جویبار و عباس آباد افتتاح شد و با جذب نیروهای متخصص در بخش پزشکی و استخدام تعداد نیروهای پشتیبانی در بهینه سازی ارائه خدمات پزشکی قانونی اقداماتی بعمل آمد .ضمناٌ سالن تشریح مرکز آمل و تنکابن با همکاری شهرداری احداث گردیده است .
   دوره هفتم از تاریخ 13/5/84 تا کنون : در این دوره آقای دکترسیدخسرو قاسمپوری بعنوان مدیر کل پزشکی قانونی استان منصوب گردیدند که در این دوره نیز فعالیتهای در جهت توسعه و تجهیز انجام گرفت از جمله خریداری ساختمان پزشکی قانونی شهرستان قائمشهر ، بهشهر و احداث ساختمان پزشکی قانونی شهرستان تنکابن، افتتاح سالن تشریح رامسر ، عباس آباد و بهسازی ساختمان مرکزی اداره کل در جهت رفاه حال ارباب رجوع و فراهم نمودن تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی و اداری . همچنین در این دوره فعالیتهای خوبی در خصوص رفاه حال کارکنان به منظور انگیزش و بهره وری بیشتر فعالیت ها صورت گرفت که این ادره کل توانسته در سطح استان و کشور بعنوان دستگاه نمونه و برتر درراستای طرح تکریم ارباب رجوع قرار گیرد .