• اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران
   اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر علی عباسی
   مدیر کل
   ساری، بلوار آزادی، انتهای خیابان بعثت
   اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران
   تلفن : 33398630- 011
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *