• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • 302 فوتی ناشی از تصادفات رانندگی طی شش ماه سالجاری

   302 فوتی ناشی از تصادفات رانندگی طی شش ماه سالجاری

   مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت : در شش ماهه امسال تعداد 302 نفر (227مرد و مابقی زن) بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم ...

   66 فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در شهریور ماه

   66 فوتی ناشی از تصادفات رانندگی در شهریور ماه

   مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت: تعداد کل متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی ارجاعی به پزشکی قانونی مازندران در شهریور ماه امسال 66 ...

   در شش ماهه سالجاری 73 نفر در مازندران غرق شدند

   در شش ماهه سالجاری 73 نفر در مازندران غرق شدند

   مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: طی مدت شش ماهه سالجاری تعداد 73 نفر (68 نفر مرد و ما بقی زن ) بر اثر غرق‌شدگی در مازندران ...

  • فرم ها و فرآیندها