• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • برگزاری دوره آموزشی صدمات ناشی از سلاح گرم و سرد

   برگزاری دوره آموزشی صدمات ناشی از سلاح گرم و سرد

   دوره آموزشی صدمات ناشی از سلاح گرم و سرد با حضور پزشکان مراکز استان در سالن اجتماعات پزشکی قانونی شهرستان ساری برگزار شد.

   دیدار مدیر کل پزشکی قانونی با فرماندار نکا

   دیدار مدیر کل پزشکی قانونی با فرماندار نکا

   مدیر کل پزشکی قانونی استان به همراه مسئول حفاظت و اطلاعات و سرپرست اداری و مالی این اداره کل به منظور پیگیری برای بازدید زمین ...

   بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان نکا

   بازدید مدیرکل از اداره پزشکی قانونی شهرستان نکا

   در ادامه بازدیدهای دوره ای از مراکز پزشکی قانونی استان ، مدیر کل پزشکی قانونی استان به همراه مسئول حفاظت و اطلاعات و سرپرست ...

  • فرم ها و فرآیندها